Ploceus melanocephalus
Black-headed weaver / Svarthuvad vävare

33c101    2020-01-25    Lake Victoria, Tanzania

This is a male of Black-headed weaver (female is gray / green). It has a characteristic, heavy bill. The head is unusually black and the neck often carries a yellowish spot. This species is typically found near water, in a vegetation characterized by sap and reed. It is polygynous (a male has two or three females in its territory) but, unlike other weavers, is not a colony builder. It is divided into four or five subspecies and this individual belongs to either 'fischeri' or 'dimidiatus'.

Detta är en hanne av svarthuvad vävare (honan är grå/grön). Den har karaktäristiskt kraftig näbb, ovanligt mycket svart på huvudet och nästan som en gulaktig fläck i nacken. Den här arten förekommer främst i vattensjuka områden med säv och vass. Den är polygyn (en hane har två eller tre honor i sitt revir) men är, till skillnad från andra vävare, inte kolonibyggare. Den uppdelas i fyra eller fem underarter och den här individen tillhör antingen 'fischeri' eller 'dimidiatus'.