Trachyphonus usambiro
Usambiro barbet / Usambirobarbett

29    2020-01-24    Serengeti NP, Tanzania

This distant relative of the woodpeckers, the Usambiro barbet, was long regarded as a subspecies of D'Arnaud's barbet (Trachyphonus darnaudii) which is considerably more widely distributed. Nowadays, however, it has been given full species status by some authorities and since it is only found in a very limited area in Tanzania, it is one of the few endemic species in the country. In Serengeti it is quite visible and quite fearless which makes it reasonably easy to photograph...

Denna avlägsna släkting till hackspettarna, usambirobarbetten, ansågs länge vara en underart av d'Arnaud's barbett (Trachyphonus darnaudii) som är betydlig mera vitt spridd. Numera har den dock getts full artstatus av vissa auktoriteter och eftersom den bara återfinns i ett mycket begränsat område i Tanzania så är den en av få endemiska arter i landet. Just i Serengeti är den synlig och ganska orädd så den är inte särskilt svårfotograferad...