Corythaixoides personatus
Bare-faced go-away-bird / Barkindad tofsturako

21    2020-01-24    Serengeti NP, Tanzania

This was my first encounter with a Bare-faced go-away-bird, a very odd bird with an elongated tail. It flew up from a bush and I managed to catch it just when it taken off. The black field on the face is, as the name implies, featherless ("bare-faced"). It also has a characteristic crest, but in this picture, this is partially obscured by the right wing. This is the sub-species 'leopoldi' that occurs locally and sparingly in East Africa. The bird is little known, but it seems clear that it subsists on fruits, buds and seeds.

Det här var mitt första möte med en barkindad tofsturako, en mycket udda, långstjärtad fågel. Den flög upp från en buske och jag lyckades fånga den just när den hade lyft. Det svarta fältet i ansiktet är, som namnet antyder, fjäderlöst. Tofsen skyms delvis av den högra vingen. Det här är underarten 'leopoldi' som förekommer lokalt och sparsamt i Östafrika. Fågeln är föga känd, men det tycks klart att den lever på frukter, knoppar och frön.