Sturnus vulgaris
Common starling / Stare

33c078    2019-09-01    Öland, Sweden/Sverige

A juvenile starling, born this summer, on his first migration south ever!

En juvenil stare, en årsunge, på sin första flytt söderut någonsin!