Falco subbuteo
Eurasian hobby / Lärkfalk

31    2019-09-01    Öland, Sweden/Sverige

At around noon we saw several Hobbies resting on their faces on the huge straw wheels in central Öland. So did this individual, a juvenile Hobby. But when my companion, Roland, played a Hobby call on his phone, he got up. At the time, we hade parked the car behind a row of bushes and I could take the picture with my 1DX through an opening in the bushes and through the open car window .

Vid middagstid såg vi flera lärkfalkar som låg på mage och vilade sig på de enorma halmbalarna på mellersta Öland. Så gjorde även den här individen, en juvenil lärkfalk. Men när min kamrat, Roland, spelade upp ett lockläte på sin telefon så reste den sig upp. Vi hade då ställt oss med bilen bakom ett buskage och jag kunde ta bilden genom den öppna bilrutan med min 1DX.