Cygnus olor
Mute swan / Knölsvan

03    2019-09-01    Öland, Sweden/Sverige

A Mute swan is looking up from the massive rush. Maybe it has made its nest there ...

En knölsvan tittar upp ur den massiva säven. Kanske har den rett sitt bo där...