Pyrrhula pyrrhula
Eurasian bullfinch / Domherre

33c099    2019-08-03    Slättåkra, Sweden/Sverige

A young bullfinch, almost without all the characteristics of the adults (except his bill), munches on seeds from the turf roof of my outhouse in Slättåkra.

En ung domherre, nästan utan alla de vuxnas kännetecken (utom näbben) mumsar på fröer från torvtaket på mitt uthus i Slättåkra.