Hirundo rustica
Barn swallow / Ladusvala

33c045    2019-09-01    Öland, Sweden/Sverige

A juvenile Barn swallow, probably on its way to its first winter vacation in Africa.

En juvenil ladusvala, förmodligen på väg mot sin första vintersemester i Afrika.