Phoenicurus phoenicurus
Common redstart / Rödstjärt

33c075    2018-06-27    Slättåkra, Sweden/Sverige

The female redstart just outside the nest. The entrance can be seen just below her. She was more fearless than the male, but also more busy. She was fully occupied with laying eggs, incubating and then feeding the chicks while the male seemed to have more of a decorative function ...

Rödstjärthonan alldeles utanför boet. Ingången kan skönjas alldeles under henne. Hon var mera orädd än hannen, men också mera jäktad. Hon var fullt upptagen med att lägga ägg, ruva och sedan mata ungar medan hannen mest tycktes ha en dekorativ funktion...