Phoenicurus phoenicurus
Common redstart / Rödstjärt

33c075    2018-07-03    Slättåkra, Sweden/Sverige

The Common redstart is classified as belonging to the 'flycatcher' family (Muscicapidae) and is thus closely related to other flycatchers, nightingales and wheatears. Thesharp, pointed bill is typical of insectivores. The song is very sophisticated and varied, often with elements of mimicry of other bird sounds.

Rödstjärten förs till familjen 'flugsnappare' (Muscicapidae) och är därmed nära släkt med andra flugsnappare, näktergal och stenskvätta. Den spetsiga näbben är typisk för insektsätare. Sången är mycket sofistikerad och varierad, ofta med inslag av härmningar av andra fågelläten.