Phoenicurus phoenicurus
Common redstart / Rödstjärt

33c075    2018-07-04    Slättåkra, Sweden/Sverige

Here the female displays the rust-red tail that gave the species its name: redstart.

Här visar honan upp den roströda stjärt som gett arten dess namn: rödstjärt.