Emberiza schoeniclus
Common reed-bunting / Sävsparv

33c096    2018-10-14    Hjälstaviken, Sweden/Sverige

This is a female Common reed-bunting, photographed in the fall at Hjälstaviken, one of Uppland's best birding sites. This particular female has a hint of a white spot just below the ear, which is otherwise typical of the close relative of the Rustic bunting (Emberiza rustica). Also, the eyebrow band is lighter than the usual in a female reed-bunting. But the bill is typical of the species: grayish! (The Rustic bunting has a pink bill). This example shows how difficult it is to separate the females of these two species!

Det här är en sävsparvshona, fotograferad en höstdag i Hjälstaviken, en av Upplands förnämsta fågellokaler. Just den här honan har antydan till en vit fläck alldeles under örat, vilket annars är typiskt för den nära släktingen videsparv (Emberiza rustica). Även ögonbrynsbandet är ljusare än det vanliga hos en sävsparv. Men näbben är typisk för arten: gråaktig! (Videsparven har en skär näbbrot). Exemplet visar hur svårt det är att skilja honorna av dessa arter åt!