Bombycilla garrulus
Bohemian waxwing / Sidensvans

33c086    2018-10-20    Uppsala, Sweden/Sverige

In October we got a minor invasion of Bohemian waxwings in Uppsala. Almost annual, they pass by the city in their migrations from the breeding grounds in Siberia and other northern coniferous forest areas in Euroasia and North America. This individual feasts on rowanberries - one of the absolute favorite foods in the fall.

I oktober fick vi en smärre invasion av sidensvansar i Uppsala. De kommer närmast årligen förbi staden i sina vandringståg från häckplatserna i Sibirien och andra nordliga barrskogsområden i Euroasien och Nordamerika. Den här individen kalasar på rönnbär - en av de absoluta favoritfödorna under hösten.