Bombycilla garrulus
Bohemian waxwing / Sidensvans

33c086    2018-10-20    Uppsala, Sweden/Sverige

Portarit of a Bohemian waxwing i a fall colored cherry tree in Uppsala.

Porträtt av sidensvans i ett höstfärgad körsbärsträd i Uppsala.