Bombycilla garrulus
Bohemian waxwing / Sidensvans

33c086    2018-10-20    Uppsala, Sweden/Sverige

Two Bohemian waxwings in a rowanberry tree.

Två sidensvansar i ett rönnbärsträd.