Phoenicurus phoenicurus
Common redstart / Rödstjärt

33c075    2018-06-27    Slättåkra, Sweden/Sverige

The summer of 2018 in Slättåkra (my farm in Småland) became very special because of a couple of redstarts. I was building a library in the barn house and therefore walked by a large maple tree several times a day. Now and then I heard a 'huit'-sound in the tree, accompanied by ticking tones. The first time I thought it was a bird on a visit, but soon I realized that a couple of redstarts had built a nest in a cavity in the maple tree. Over time, I was able to call on the male - and it showed itself fairly close. On a couple of occasions I had guests with me - and it still appeared. Maybe it was worried about the nest - but I interpreted it as friendship. We talked a lot that summer, especially the male and I. (This photograph, and the following three, were taken with my 5D camera, a 400 mm lens without tripod and without a bird hide.)

Sommaren 2018 i Slättåkra blev mycket speciell på grund av ett par rödstjärtar. Jag jobbade med att bygga ett bibliotek i ladugården och gick då flera gånger om dagen förbi en stor lönn. Där hörde jag nu och då ett 'huit' med tillhörande knäpptoner. Första gången trodde jag att det var en fågel på visit, men snart insåg jag att ett rödstjärtpar hade byggd bo i en hålighet i lönnen. Med tiden kunde jag locka på hannen - och den kom fram och visade sig. Vid ett par tillfällen hade jag gäster med - och den kom fortfarande fram. Kanske var den orolig för boet - men jag tolkade det som vänskap. Vi pratade mycket den sommaren, särskilt hannen och jag. (Detta foto, och följande, är tagna med ett 400mm objektiv, på fri hand och utan gömsle).