Lagopus lagopus
Willow ptarmigan / Dalripa

04    2018-05-10    Hemavan, Sverige/Sweden

After a long day of unsuccessful photo hunt for Willow ptarmigan we were tired, walking down the mountain, me and my brother. Then someting fluttered in the air and a male Willow ptarmigan landed in the grass further away. I approached it slowly and could soon distinguish the bird in the high vegetation. Now manual focus was needed... I got some pictures before the bird decided to continue down the mountain. The Willow ptarmigan is our largest ptarmigan in Sweden with a length of up to 43 cm and wing-spread of up to 66 cm.

Efter en lång dags resultatlös fotojakt på dalripa var vi trötta på väg ned för fjället, jag och min bror. Då fladdrade det till i luften och i gräset längre bort landade en dalripehanne. Jag närmade mig sakta och kunde snart urskilja fågeln mellan grässtråna. Nu var det manuell skärpa som gällde... Jag fick några bilder innan den bestämde sig för att flyga vidare. Dalripan är vår största ripa med en en längd på upp till 43 cm och vingbredd på upp till 66 cm.