Euphonia laniirostris
Thick-billed euphonia / Tjocknäbbad eufonia

33c099    2018-11-17    Caraucho, Peru

We took a break on a farm that sold soda. We sat down under a fruit tree and soon I discovered that we were not alone. In the foliage there were several individuals of the species Thick-billed euphonia. Euphonia is a genus that only occurs in Central and South America. Previously they were placed in the tangara family, but DNA studies have shown that they are a genus in the finch family. The thick-billed euphonia is a fruit and berry-eating species found in northwestern South America. This individual probably belongs to the subspecies 'hypoxantha'. It is a male - the female is uniformly green and is most easily identified when it occurs in a flock with males.

Vi tog rast på en gård som sålde läsk. Vi satte oss under ett fruktträd och jag upptäckte snart att vi inte var ensamma. I lövverket förekom flera individer av arten tjocknäbbad eufonia. Eufonier (Euphonia) är ett släkte som enbart förekommer i Central- och Sydamerika. Tidigare placerades de i tangara-familjen, men DNA-studier har visat att de är ett släkte i familjen finkar. Den tjocknäbbade eufonian är en frukt- och bärätande art som förekommer i nordvästra Sydamerika. Den här individen tillhör förmodligen underarten 'hypoxantha'. Det är en hanne - honan är jämngrön och identifieras lättast när den uppträder i flock med hannar.