Crotophaga sulcirostris
Groove-billed ani, Strimnäbbad ani

21    2018-11-14    Chulucanas, Peru

This is a bird you hardly expect to see in a town, a Groove-billed ani. The name derives from the odd, curved, and grooved beak . It is closely related to our timid and cautious European cuckoo, but this species sometimes appears also in gardens. Its habitat streches from Central America, up to the southernmost US and down into South America in a narrow strip along the west coast. This bird in a garden in Chulucanas is thus quite far south in its range.

Det här är en fågel man knappast väntar sig att få se i en tätort, en strimnäbbad ani. Namnet har den fått av den märkliga, böjda, och räfflade näbben (engelska "räffelnäbbad ani"). Den är nära släkt med vår skygga gök men kan alltså uppträda även i trädgårdar i Centralamerika, upp till sydligaste USA och ner i Sydamerika i en smal remsa längs västkusten. Den här fågeln i Chulucanas befinner sig alltså ganska långt söderut i sitt utbredningsområde.