Crotophaga sulcirostris
Groove-billed ani, Strimnäbbad ani

21    2018-11-14    Chulucanas, Peru

A close-up of a Groove-billed ani in Chulucanas. Here you can clearly see the grooves in the bill.

Ett porträtt av strimnäbbad ani i Chulucanas. Här framträder räfflorna i näbben tydligt.