Columbina cruziana
Croaking ground-dove / Guldnäbbad markduva

20    2018-11-14    Chulucanas, Peru

This is a Croaking ground-dove, a species that specializes in dry areas of Ecuador, Peru and northern Chile. It has gotten its Swedish name ('Yellow-billed ground-dove) from the stark yellow and characteristic bill - which, however, has a black tip. In English it is called "Croaking ground-dove" because of its frog-like sound. This picture was taken at the main square of Chulucanas, a town in the northern and dry part of Peru.

Detta är en gulnäbbad markduva, en art som specialiserat sig på torra områden i Ecuador, Peru och norra Chile. Den har fått sitt svenska namn från den starkt gula och karaktäristiska näbben - som dock har en tydlig svart spets. På engelska kallas den för "kväkande markduva" på grund av sitt grodlika läte. Bilden är tagen på torget i Chulucanas, en ort i den nordliga och torra delen av Peru.