Euplectes franciscanus, Northern red bishop
Svartpannad eldvävare

33c101    2018-02-05    Lake Awassa, Ethiopia/Etiopien

Near Lake Awassa, I saw a fairly small bird with a plain appearance on top of a flowering bush. I set the lens and took some pictures. The idenification was not that simple. It turned out to be a female of the Northern red bishop. As usual, it is the male who has given the name to this species. The breeding male is orange or reddish with a black forehead and a black belly. It is a fairly common weaver, widespread south of the Sahara and north of the equator. It is 13-15 cm long, subsists on seeds, grain and some insects and builds a spherical nest. A short 'tsip' is the most common sound.

I närheten av Lake Awassa såg jag en oansenlig fågel på toppen av en blommande buske. Jag ställde in objektivet och tog några bilder. Bestämningen var inte helt enkel. Det visa vara en hona av svartpannad eldvävare. Som vanligt är det ju hannen som gett namn åt arten. Hannen i praktdräkt är nämligen orange eller rödaktig med svart panna och svart gump. Det är en ganska vanlig vävare, utbredd söder om Sahara och norr om ekvatorn. Den är 13-15 cm lång, lever på frön, säd och en del insekter och bygger ett klotrunt bo. Ett kort 'tsip' är det mest vanliga lätet.