Plectropterus gambensis
Spur-winged goose / Sporrgås

03    2018-02-06    Lake Awassa, Etiopien

My Ethiopian acquaintance and I rented a boat and embarked on a trip on Lake Awassa, one of Ethiopia's largest lakes and famous for its many birds. One of the most eye-catching birds is the Spur-winged goose, a strange bird, as is already visible in the picture. It is related to the geese but no 'real' goose. It is actually related to the shelducks just as much (or as little). The male can weigh up to six kilograms and have a wingspan of up to two meters. This makes it Africa's largest sea-bird and one of the largest Anseriformes birds in the world. The plumage is predominantly black, but with a white face and long, fleshy legs. Like the South American Screamers, they have powerful spurs on the bend of the wings that they make use of when ending up in conflicts with other birds. The male has a red knob on the forehead that grows into a large red fleshy party, which in some cases resembles an enlarged cock's crest. It is also the males who are the most aggressive and who end up in veritable battles with each other. In spite of its size, the Spur-winged goose has often been saved from hunting because it is often poisonous to eat. This is due to its diet, which often contains poisonous beetles from the Meloidae family ('blister beetles').

Min etiopiske bekante och jag hyrde en båt och gav oss ut på Lake Awassa, en av Etiopiens större sjöar och känd för sina många fåglar. En av de mest iögonenfallande är sporrgåsen, en märklig fågel, vilket syns redan på bilden. Den är visserligen avlägset släkt med gässen men ingen 'äkta' gås. Den är faktiskt lika mycket (eller litet) släkt med gravänderna. Hannarna kan bli upp till sex kilo tunga och ha ett vingspann upp till två meter. Det gör den till Afrikas mäktigaste sjöfågel och en av de allra största andfåglarna i världen. Fjäderdräkten är övervägande svart, men med ett vitt ansikte och långa, köttfärgade ben. De har, liksom de sydamerikanska värnfåglarna, kraftiga horntaggar på vingknogarna som de använder när hamnar i konflikter med andra fåglar. Hanen har en knöl i pannan som under häckningstiden växer till ett stort rött köttigt parti som i vissa fall påminner om en förstorad tuppkam. Det är också hannarna som är mest aggressiva och ibland hamnar i veritabel strid med varandra. Trots sin storlek har sporrgåsen klarat sig rimligt bra från jakt eftersom den ofta är giftig att äta på grund av sin diet som ofta innehåller giftiga skalbaggar ur familjen 'oljebaggar' (Meloidae).