Serinus [Crithagra] tristriatus
Brown-rumped seedeater / Brungumpad siska

33c099    2018-02-07    Addis Abeba, Ethiopia/Etiopien

One of the few species I photographed in the capital Addis Ababa, was this Brown-rumped seedeater. It is a species that is endemic to the Horn of Africa, and which was previously placed in the genus Serinus. Nowadays, however, it is most often referred to the resurrected genus Crithagra which includes a large group of African finches. The picture clearly shows the two special characteristics of the Brown-rumped seedeater: an almost monotonous brownish gray plumage with a distinct exception, the white superciliary. The species is nowadays relatively common in the vicinity of human settlements.

En av de få arter jag fotograferade i huvudstaden Addis Abeba var denna brungumpade siska. Det är en art som är endemisk för Afrikas Horn, och som tidigare placerades i släktet Serinus. Numera hänförs den dock allt oftare till det återuppväckta släktet Crithagra som omfattar en stor grupp afrikanska finkar. Bilden visar tydligt den brungumpade siskans två karaktäristika: en nästan enformigt brungrå fjäderdräkt med ett markant undantag, det vita ögonbrynsstrecket. Arten är numera relativt vanlig i närheten av mänskliga bosättningar.