Cinnyris mariquensis
Marico [Mariqua] sunbird / Mariquasolfågel

33c082    2018-02-07    Langano, Ethiopia/Etiopien

This is a fairly wide spread sunbird. It occurs in a large area of southern Africa, but also in a band from central Africa up to the Horn of Africa. The Marico sunbird is divided into three subspecies. This one belongs to Cinnyris mariquensis osiris, which is found in Eritrea, Ethiopia, northwestern Somalia, southern South Sudan, northern Kenya and northern Uganda. Like most sunbirds it subsists on nectar, but complements it with insects such as flies and termites and with spiders. The male on this picture perches in a torn spider web - maybe it has just devoured the owner? The Marico sunbird is 11–14 cm long, the male is slightly larger than the female. The latter also lacks the shiny plumage.

Detta är en ganska vitt spridd solfågel. Den förekommer i ett stort område i södra Afrika, men också i ett band från centrala Afrika upp till Afrikas Horn. Mariquasolfågeln delas upp i tre underarter. Den här tillhör Cinnyris mariquensis osiris som återfinns i Eritrea, Etiopien, nordvästra Somalia, södra Sydsudan, norra Kenya och norra Uganda. Den lever som de flesta solfåglar på nektar, men kompletterar denna med insekter som flugor och termiter och med spindlar. Hannen på bilden sitter i ett söderrivet spindelnät - kanske har den just ätit upp innehavaren? Mariquasolfågeln är 11–14 cm lång, hannen är något större än honan som dessutom saknar den glänsande fjäderdrakten.