Lamprotornis purpuroptera
Rüppell's starling / Rüppellglansstare

33c078    2018-02-07    Langano, Ethiopia/Etiopien

Near the water in Lake Langano, I saw an unusually large shining starling. It turned out to be a Rüppell's starling, a 35 cm long bird (the European starling is about 20 cm long). It is bird with an extended tail and a clear, alert white-yellow eye. The plumage is blue-green with a bronze shimmer. It thrives in dry areas, but then almost always near water. It is relatively common in the Horn of Africa and in neighboring areas. The song is long and teasing, alternating between hard and soft tones. It is usually referred to as 'omnivore' and does not seem picky if humans leave traces of meals behind.

Nära vattnet i sjön Langano fick jag syn på en ovanligt stor glansstare. Det visade sig vara en Rüppelglansstare, en 35 cm lång (vår egen stare är ungefär 20 cm) fågel med utdragen stjärt och ett tydligt, vakande vitgult öga. Fjäderdräkten är blågrön med en bronslik glans. Den trivs i torra områden, men då nästan alltid nära vatten. Den förekommer relativt allmänt på Afrikas Horn och i näraliggande områden. Sången är lång och drillande med omväxlande hårda och mjuka toner. Den betecknas vanligtvis som allätare och verkar inte kräsen om människor lämnat spår efter måltider...