Crithagra [Serinus] burtoni
Thick-billed seedeater / Burtonsiska

33c099    2018-01-29    Mount Kenya NP, Kenya

This is actually a relative of the siskin - but its unusually large (15 cm) and has a heavy bill. It is also, as can be seen in the picture, unusually dark. It is a shy, but not uncommon species in mountain forests between 1,200 and 3,000 m. It mostly subsists on seeds and the heavy bill comes in handy when hard hulls of tree seeds, as in the picture, are to be cracked.

Det här är faktiskt en siska - men en ovanligt stor (15 cm) och stornäbbad sådan. Den är också, vilket syns på bilden, ovanligt mörk. Den är en tillbakadragen men inte ovanlig art i bergsskog mellan 1.200 och 3.000 m. Den lever mestadels på frön och den kraftiga näbben kommer väl till pass när hårdskaliga trädfrön, som på bilden, skall knäckas.