Lophotis gindiana
Buff-crested bustard / Östafrikansk tofstrapp

15    2018-01-30    Samburu NP, Kenya

This is a small, short-legged bustard (54 cm). It is black-bellied, but so much smaller than the Black-bellied bustard that it is hard to confuse the two. The male has a gray neck and a black, vertical 'tie', while the female, as in this picture, has a speckled neck. The fluffy and almost pink "crest" of the male is only visible during courtship. The Buff-crested bustard is a typical dry forest and savannah bird. The food consists of seeds and insects. The little brood, consisting of one to two eggs, is placed directly on the ground.

Detta är en liten, kortbent trapp (54 cm). Den är tydligt svartbukig, men så mycket mindre än den svartbukiga trappen att man knappast förväxlar de båda. Hannen har grå hals och en svart, vertikal 'slips', medan honan, som på bilden, har spräcklig hals. Den fluffiga och nästan rosa "tofsen" hos hannen syns dock enbart under parningslek. Tofstrappen en typisk torrskogs- och svannfågel. Födan består av frön och insekter. Den lilla kullen, om ett till två ägg, läggs direkt på marken.