Pterocles decoratus
Black-faced sandgrouse / Maskflyghöna

19    2018-01-30    Samburu NP, Kenya

This is a female of Black-faced sandgrouse. The front part of the male's face is black, giving the species its name in English. The whole face is not black, however. It is really just the field above and below the bill that is black. The female is brownish, like most female sandgrouses, but in this picture you can really see the exquisite details, otherwise often overlooked: a white superciliary, a yellow eye ring and brownish cheeks. The watering in the plumage is brilliant rufous, black and white. In total, a most beautiful plumage. The Black-faced sandgrouse mainly subsists on seeds, with elements of insects, buds, flowers and other plant parts. Little is know of its nesting habits.

Detta är en hona av maskflyghöna. Främre delen av ansiktet hos hannen är nämligen svart, vilket givit arten dess namn på engelska. Den svenska översättningen är dock inte direkt mitt i prick eftersom 'mask' ger fel associationer. Det är egentligen bara fältet över och under näbben som är svart. Honan är, som synes på bilden brunspräcklig på långt håll - som de flesta flyghönshonor. I bilden kan man emellertid se de utsökta detaljerna i dräkten: ett vitt ögonbrynsstreck, en gul ögonring och brunaktiga kinder. Vattringen i fjäderdräkten är dessutom lysande rödbrun, svart och vit. Arten lever huvudsakligen på frön, med inslag av insekter, knoppar, blommor och andra växtdelar. Litet är känt om dess fortplantning.