Motacilla clara
Mountain wagtail / Bergärla

33c084    2018-01-29    Mount Kenya NP, Kenya

This Mountain wagtail is about the size of the White wagtail (19 cm), but with longer tail. It is also a little paler in appearance. It is distributed in highlands in large parts of sub-Saharan Africa, but rarely below 500 meters altitude. It thrives along creeks and small rivers, especially with waterfalls and flat rocks immersed in shallow water. This one we discovered precisely at a small river with a waterfall where it hunted small insects.

Den här bergärlan är ungefär lika stor som vår sädesärla (19 cm), men med längre stjärt. Den är också litet blekare i utseendet. Den förekommer i högländer i stora delar av Afrika söder om Sahara, men extremt sällan under 500 meters höjd. Den trivs längs bäckar och små åar, särskilt om de övergår i små vattenfall och har flata stenar i vattnet. Den här upptäckte vi just vid en liten å med ett vattenfall på Mount Kenya där den jagade små insekter.