Motacilla flava lutea
Yellow wagtail / [Gulhuvad] gulärla

33c084    2018-01-30    Samburu NP, Kenya

This is a Yellow wagtail, of the subspecies 'lutea,' that has a yellow head. In summertime it breeds in an area from the Lower Volga River basin to Kazakhstan.

Det här är en gulärla av underarten 'lutea' som är gulhuvad och förekommer från nedre Volgabäckenet till Kazakstan.