Spreo [Lamprotornis] fischeri
Fischer's starling / Gråbröstad glansstare

33c078    2018-01-30    Samburu NP, Kenya

At least I often associate glossy satrlings with blue. But this one has no blue at all in the plumage, unless we consider the blue-gray back. Instead, this bird is gray to dark gray on most of the body, with an entirely white belly and a black moustachial stripe. The eye is, as with most glossy starlings, intense yellow-white.

Åtminstone jag associerar ofta glansstarar med blått. Men den här glansstaren har inget blått i fjäderdräkten. Den är på sin höjd gråblå på övergumpen. I stället är den grå till mörkgrå på kroppen med en helvit buk och ett svart mustachstreck. Ögat är, som hos de flesta glansstarar, intensivt gulvitt.