Creatophora cinerea
Wattled starling / Flikstare

33c078    2018-01-31    Samburu NP, Kenya

In a flock of Wattled starlings that feasted on berries, I caught this individual, probably a young one, with a juvenile plumage. The breeding male has much more yellow on the head and also marked, black wattles that hang down from the head and the neck (and which gave it its name). The female is reminiscent of the individual in the picture, but has brown on the tail and the wing-quills. The Wattled starling is a very social bird that is most often seen in flocks, feeding on e.g. berries, seeds and insects.

I en flock flikstarar som kalasade på bär, fångade jag den här individen, förmodligen en ung, icke helt utfärgad hanne. Hanen i parningsdräkt har nämligen betydligt mera gult på huvudet och dessutom markanta, svarta flikar som hänger ner från huvudet och halsen (och som givit den dess namn). Honan påminner om individen på bilden, men har brunt på stjärt och vingpennor. Flikstaren är en mycket social fågel som ofta ses i flock och äter det mesta, bl.a. bär, frön och insekter.