Monticola rufocinereus
Little rock-thrush / Dvärgstentrast

33c075    2018-02-07    Langano, Ethiopia/Etiopien

On a provisional roof, not far from the lake shore, I spotted a Little rock-thrush, socuting the surroundings. This was probably its favorite position for hunting insects that it found in the vicinities. As the name indicates, this is a relatively small rock-thrush; about 15-16 centimeters long. I was struck by the silver-shimmering plumage on the head and the throat - in stark contrast to the almost orange breast and rump. It occasionally vibrates the tail, a little like the European Common redstart. However, the Little rock-thrush is almost entirely African. It occurs mostly in Ethiopia and Eritrea and in the surroundings, but is also spread in sparse populations south (as far south as in northern Tanzania) and across on neighboring parts of the Arabian Peninsula. In Ethiopia, it is relatively common at altitudes between 1400 and 2500 meters.

På ett provisoriskt tak, inte långt från sjöstranden satt en dvärgstentrast och blickade ut över omgivningen. Troligtvis var det en favoritplats, varifrån den jagade insekter som den spanat in. Den är ju en förhållandevis liten stentrast, det vittnar ju namnet om; ca 15-16 centimeter lång. Jag slogs av den silverskimrande fjäderdräkten på haklapp och huvud - i härlig kontrast till det närmast orangea bröstet och gumpen. Den darrar nu och då på stjärten, litet som släktingen rödstjärten i Sverige. Dvärgstentrasten är dock nästan helt afrikansk. Den förekommer mestadels i Etiopien och Eritrea med omgivningar men finns även spridd i glesa populationer söderut och över på angränsande delar av Arabiska halvön. I Etiopien förekommer den relativt allmänt på mellan 1400 och 2500 meters höjd.