Tricholaema diademata
Red-fronted barbet / Rödpannad barbett

29    2018-02-07    Langano, Ethiopia/Etiopien

Just by a waterhole, quite close to the hotel we stayed at in Langano, to my great joy I discovered this Red-fronted barbet. It is a species that is relatively unusual throughout the range, which extends as an S-shaped belt, diagonally through central Ethiopia, down to southern Sudan, western Kenya and central Tanzania. The best chance to see it is probably right here, where the belt of extension is as narrowest. Barbets are classified as "Piciformes", but the barbets' bills look very different, compared to the woodpeckers'. This barbette is quite large, 16-17 cm, and subsists on seeds, fruits and tender plant parts, alongside the insect diet, which includes ants and termites. Its closest relatives seem to be toucans and American barbettes. I was particularly pleased that I got some profile pictures because they clearly show the special features of this barbette: the red forehead, the yellow superciliary and the gray beak with a clear notch in the tomia (the bill's cutting surfaces).

Vid ett vattenhål, ganska nära hotellet vi stannade vid i Langano, upptäckte jag till min stora glädje den här rödpannade barbetten. Den är nämligen relativt ovanlig i hela utbredningsområdet som sträcker sig som ett s-format bälte, diagonalt genom centrala Etiopien ner till södra Sudan, västra Kenya och centrala Tanzania. Chansen att se den är nog störst just här, där utbredningsbältet är som smalast. Barbetter klassificeras ju som "hackspettartade fåglar", men barbetternas näbbar ser väldig annorlunda ut, jämför med hackspettarnas. Den här barbetten är ganska stor, 16-17 cm, och äter frön, frukt och späda växtdelar vid sidan av insektsdieten, som inkluderar myror och termiter. Dess närmaste släktingar tycks vara tukaner och amerikanska barbetter. Jag blev extra nöjd att jag fick några profilbilder eftersom de tydligt visar på den här barbettens speciella egenheter: den röda pannfläcken, det gula ögonbrynsbandet och den gråa näbben med ett tydligt jack i tomia (näbbens skärytor).