Prinia somalica
Pale prinia / Blek prinia

33c066    2018-01-30    Samburu NP, Kenya

This is a small warbler (11-12 cm), a prinia, with a wide, white supercilium as its most typical characteristic. It prefers thorny scrub in semi-desert or dry savanna, and the diet consists mainly of small insects.

Detta är en liten sångare (11-12 cm), av typen prinia, med ett brett, vitt ögonbrynsstreck som tydligaste kännetecken. Den föredrar törnbuskar i halvöken eller torr savann och dieten består huvusakligen av små insekter.