Calendulauda africanoides
Fawn-coloured lark / Isabellalärka

33c044    2018-01-30    Samburu NP, Kenya

This is a medium-sized lark (16 cm, 6 in) that is paler in dry areas and more colorful in the highlands. Perhaps the most characteristic feature is the thick, white superciliary. It appears alone or in pairs from 500 up to 1,800 meters in height. It prefers dry, savanna-like land where it searches for seeds and insects. It sings from the top of a shrubbery or in flight.

Detta är en mellanstor lärka (16 cm) som är blekare i torra områden och mera färgstark i högländerna. Det kanske mest karaktäristiska är det tjocka, vita ögonbrynsstrecket. Den uppträder ensam eller i par från 500 upp till 1.800 meters höjd. Den föredrar torr, savann-liknande mark där den letar frön och insekter. Den sjunger från toppen av ett buskage eller i flykten.