Lanius isabellinus
Isabelline shrike / Isabellatörnskata

33c031    2018-01-30    Samburu NP, Kenya

This Isabelline shrike perched so decoratively on a telephone wire next to our lodge and scouted the savannah for insects, I could not help taking a series of pictures...

Den här isabellatörnskatan satt så dekorativt på en telefontråd intill vår lodge och blickade ut över savannen att jag inte kunde låta bli ta en serie bilder...