Trachyphonus erythrocephalus
Red-and-yellow barbet / Termitbarbett

29    2018-01-31    Samburu NP, Kenya

A Red-and-yellow barbet that, here in Samburu, is not as red-headed as farther south (e.g. in Tarangire NP); the red is here limited to a patch around the white "comma" around the ear. The head is also relatively bright which indicates that this may be a female (the male often has a distinctly black head). In Swedish, this bird is called "Termite barbet" because it sometimes is seen searching for food in termite stacks. It is otherwise omnivorous.

En termitbarbett som här i Samburu inte är lika rödhuvad som längre söderut (t.ex. i Tarangire NP); det röda är begränsat till en fläck runt det vita "kommat" kring örat. Hjässan är också förhållandevis ljus vilket tyder på att det kan vara en hona (hannen har ofta en tydligt svart hjässa). Namnet har den förstås fått eftersom den ibland söker föda i termitstackar. Den är annars allätare.