Dendropicos goertae
[African] Grey woodpecker / Gulbukig askspett

29    2018-01-31    Samburu NP, Kenya

Not far from the Ewaso Ngiro River, we could follow this woodpecker's food search in an old tree. It turned out to be a male of the African grey woodpecker (the female lacks, as with many woodpecker species, the red on the head). The name in Swedish is "Yellow-bellied ash-pecker" which refers to the fact that it sometimes has a pale yellow patch on the abdomen (sometimes hardly visible at all, sometimes red). In this individual, the abdominal patch was actually stark red, although it is not visible in this picture). This bird was foraging intensively for a long time and occasionally found larvae that it pulled out with its straight bill.

Inte långt från floden Ewaso Ngiro kunde vi följa den här hackspettens födosökande i ett gammalt träd. Det visade sig vara en hanne av gulbukig askspett (honan saknar, som hos många hackspettsarter, det röda på hjässan). Namnet har den fått av att den ibland har ett svagt gult fält på buken (ibland nästan inte synligt alls, ibland rödfärgat). Hos den här individen var bukfältet faktiskt rött fastän det inte syns på den här bilden). Den födosökte ihärdigt och hittade nu och då larver som den drog ut med sin raka näbb.