Tockus deckeni
Von der Decken's hornbill / Savanntoko

27    2018-01-31    Samburu NP, Kenya

Portrait of a male Von der Decken's hornbill. Note the red color of the bill (which is typical of a male), the black stripe along the cutting edge, and the uncolored or bone-white tip of the bill that distinguish it from the Red-billed hornbill.

Porträtt av en hanne av savanntoko. Notera näbbes röda färg (vilket är typiskt för hannen), den svarta bandet längs gapet och den ofärgade eller benvita spetsen som skiljer den från rödnäbbstoko.