Streptopelia semitorquata
Red-eyed dove / Rödögd duva

20    2018-02-04    Awassa, Ethiopia/Etiopien

The Red-eyed dove is widely distributed in sub-Saharan Africa and on the Arabian Peninsula. This individual, ruffling up its feathers, conceals some of the characteristic features of this species: the red eye and the black hind neck patch, edged with white; but you can still clearly see the pink chest and the absence of white feathers in the tail (which the close relative, the African mourning dove has). This Red-eyed dove perches on a wire in central Awassa.

Den rödögda duvan är vitt spridd i Afrika söder om Sahara och på Arabiska halvön. Den uppburrade duvan på bilden döljer något de karaktäristiska dragen: det röda ögat och den svarta nackfläcken, men man ser ändå tydligt det rosa bröstet och frånvaron av vita fjädrar i stjärten (vilket den nära släktingen sorgduvan har). Den här rödögda duvan vilar sig på en vajer mitt inne i Awassa.