Tringa glareola
Wood sandpiper / Grönbena

18    2018-01-28    Thika, Kenya

Maybe these three were acquaintances from the north, standing at attention on the rock in the little brook? The Scandinavian Wood sandpipers preferably migrate to down to Africa, south of the Sahara, during our winter.

Kanske var det bekantingar från norr som stod i givakt i plutonen på klippan i den lilla bäcken? "Våra" grönbenor flyttar ju med fördel ner till Afrika, söder om Sahara under vår vinter.