Stephanoaetus coronatus
Crowned eagle / Kronörn

14    2018-01-28    Thika, Kenya

In fairly dense vegetation, we discovered an eagle. Amazingly, it turned out to be a Crowned eagle, one of Africa's two largest eagles. Probably it had had enough to eat and was bloated, so it stayed put when we gradually approached it. I came very close with my lens and even managed to get some close-ups before I withdrew again. This picture shows several characteristics of the Crowned eagle: the watery chest with a hint of brown, the strong beak, the yellow cere, and the gray penetrating eyes. There is no doubt that it observes me! What is not visible in the picture, but which has given it its name is the crest on the back of its head, which is often raised as a 'crown', or the tibial feathers. This imposing eagle is known for killing the biggest animals of any bird of prey in Africa. In fact, the diet consist of 90% of mammals: small antelopes, dolphins and various monkeys. The largest prey recorded is a bushbuck (Tragelaphus scriptus) of nearly 30 kilos. IThe species is distributed in a long belt, diagonally across Africa, from Senegal to Eastern South Africa. It is, however, in many places threatened by man!

Inne i en ganska tät vegetation upptäckte vi en örn. Otroligt nog visade det sig vara en kronörn, en av Afrikas två största örnar. Förmodligen var den mätt och däst och ville helst vara ifred för när vi närmade oss, satt den kvar. Jag kom väldigt nära med mitt objektiv och lyckades till och med få några porträttbilder. Den här bilden visar på flera karaktäristika: det vattrade bröstet med inslag av brunt, den kraftiga näbben, den gula vaxhuden vid näbbroten och de grå penetrerande ögonen. Det är ingen tvekan om att den iakttar mig! Det som inte syns på bilden, men som gett den dess namn är den tofs på bakhuvudet som ofta är rest som en 'krona', eller den fjädertäckta tarsen. Denna imposanta örn är känd för att slå de största bytena av någon rovfågel i Afrika. Dessa består faktiskt till 90% av däggdjur: små antiloper, klippdassar och olika apor. Det största bytet som registrerats är en buskbock (Tragelaphus scriptus) på närmare 30 kilo. Arten förekommer i ett smalt med vidsträckt bälte diagonalt över Afrika, från Senegal till östra Sydafrika men är på många håll hotad av människan!