Burhinus vermiculatus
Water thick-knee / Vattentjockfot

18    2018-02-01    Samburu NP, Kenya

On our way out from Samburu we passed a small watercourse. On the bank above the creek, there were two Water thick-knees. This species is found next to wetlands and rivers in large parts of Africa. It is adapted for night hunting, with big eyes and therefore looks quite lost during the daytime. It subsists on insects, crustaceans and molluscs that it finds on the ground or on the shore of a lake or a watercourse.

På väg ut från Samburu passerade vi ett litet vattendrag. På banken ovanför stod två vattentjockfotar. En av dem var den här. Vattentjockfoten återfinns intill våtmarker och floder i stora delar av Afrika. Den är anpassad för nattjakt, med stora ögon och ser därför ganska vilsen ut under dagtid. Den lever på insekter, kräftdjur och blötdjur som den finner på marken eller på strandkanten.