Micronisus gabar
Gabar goshawk / Gabarhök

14    2018-02-01    Samburu NP, Kenya

The Gabar hawk is a small bird of prey, only 28-36 cm long. The female is bigger than the male. The adult bird is greyish, while the young birds, like this one in the picture, instead are mottled in brown. It subsists, among other things, on small birds, small mammals, reptiles and even insects.

Gabarhöken är en liten rovfågel, endast 28-36 cm lång. Honan är större än hannen. Den adulta fågeln är gråspräcklig, medan ungfåglarna, som den här på bilden, i stället är brunspräckliga. Den lever bl.a. på småfåglar, små däggdjur, reptiler och till och med insekter.