Eupodotis senegalensis
White-bellied bustard / Vitbukig trapp

15    2018-02-01    Samburu NP, Kenya

We had been looking for White-bellied bustard several times during the visit to Samburu, but we were able to spot only on the last day. Then, almost always otherwise, with a female in tow. This male of White-bellied bustard has the characteristic black crown, but a rather small black bib. With age, this will surely grow larger and become more dominant in its appearance.

Vi hade spanat efter vitbukig trapp flera gånger under besöket i Samburu, men först sista dagen dök den upp. Då, som nästan alltid annars, med en hona i släptåg. Den här hannen av vitbukig trapp har den karaktäristiskt svarta hjässan, men en ganska liten svart haklapp. Med åldern kommer den säkert att bli större och mera dominant i utseendet.