Aquila rapax
Tawny eagle / Savannörn

14    2018-02-01    Samburu NP, Kenya

This Tawny eagle flew right by us, at a reasonable distance. I took a picture as it left for the vast plains of Samburu.

Den här savannörnen flög förbi oss på rimligt avstånd - på väg ut över savannen...