Gyps rueppellii
Rüppell's [Rueppel’s] [griffon] vulture / Rüppellgam

14    2018-01-31    Samburu NP, Kenya

Down by the water, a large number of birds gathered, including this Rüppel's vulture - one of the largest and most threatened vultures. This is most certainly a juvenile individual, as an adult it will be darker in plumage, almost black and white, and have more blue around the eyes. The Rüppel's vulture is acutely threatened. During the last half-century, it is believed to have decreased by 97%! The IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) designates it as "critically endagered" which denotes the stage just before "extinct".

Nere vid vattnet samlades en lång rad fåglar, bland annat denna rüppelgam - en av de största och mest hotade gamarna. Det här är en juvenil rüppelgam, som adult kommer den att vara mörkare i fjäderdräkten, nästan svartvit, och ha mera blått runt ögonen. Rüppelgamen är akut hotad. Det senaste halvseklet tros den ha minskat med 97%! IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) betecknar den som "critically endagered" som betecknar stadiet just före 'utrotad'.