Ardeola ralloides
Squacco heron / Rallhäger

12    2018-02-05    Lake Awassa, Ethiopia/Etiopien

The wind blows in one direction and the Sqacco heron holds its head in the other direction ... Side light on Lake Awassa.

Vinden blåser åt ett håll och rallhägern riktar sitt huvud åt andra hållet... Sidoljus på Lake Awassa.